Thạch cao dát vàng TP-CM17-DV

275 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM16-DV
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong