Thạch cao dát vàng TP-CM21-DV

305 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM21-DV
  Kích thước: 
L2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong