PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC207

386 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC207
  Kích thước: 
207mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong