PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG TRƠN TP-CX11

332 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX11
  Kích thước: 
L-2400mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong