PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC170

414 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC170
  Kích thước: 
170mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong