Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC134

271 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC134
  Kích thước: 
134mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong