Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC125

281 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC125
  Kích thước: 
125mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong