Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC120

250 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC120
  Kích thước: 
120mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong