Sản xuất phào chỉ hoa văn, phù điêu, bông góc, liễn, lục bình, tượng nữ thần, con bọ, họa tiết xi măng Thành Phong

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠNTP-GRC330

  Kích thước: 
330mmX2000mm
  Lượt xem: 
440 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC248

  Kích thước: 
350mmX2000mm
  Lượt xem: 
364 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC230

  Kích thước: 
230mmX2000mm
  Lượt xem: 
329 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC207

  Kích thước: 
207mmX2000mm
  Lượt xem: 
361 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC200

  Kích thước: 
200mmX2000mm
  Lượt xem: 
306 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC190

  Kích thước: 
268mmX2000mm
  Lượt xem: 
344 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC170

  Kích thước: 
170mmX2000mm
  Lượt xem: 
393 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC157B

  Kích thước: 
157mmX2000mm
  Lượt xem: 
307 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC157A

  Kích thước: 
157mmX2000mm
  Lượt xem: 
321 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC150C

  Kích thước: 
150mmX2000mm
  Lượt xem: 
313 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC150B

  Kích thước: 
150mmX2000mm
  Lượt xem: 
306 lượt xem

PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG CHƠN

Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC150

  Kích thước: 
150mmX2000mm
  Lượt xem: 
317 lượt xem