PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC150C

334 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC150C
  Kích thước: 
150mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong