Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC145

373 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC145
  Kích thước: 
145mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong