PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG TRƠN TP-CX10

293 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX10
  Kích thước: 
L-1400mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong