Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC90

264 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC90
  Kích thước: 
100mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong