Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-CX8

247 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX8
  Kích thước: 
L-2290mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong