Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC110

295 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC110
  Kích thước: 
110mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong