Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC140B

291 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC140B
  Kích thước: 
140mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong