Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC65

295 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC65
  Kích thước: 
65mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong