PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG TRƠN TP-CX9

324 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX9
  Kích thước: 
L-1850mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong