Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC80B

703 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC80B
  Kích thước: 
80mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong