PHÀO CHỈ XI MĂNG PHÂN TẦNG TRƠN TP-CX12

474 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX12
  Kích thước: 
L-2200mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong