Phào chỉ khung tranh bê tông TP-CX1

370 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX1
  Kích thước: 
L-1800mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong