Phào chỉ khung tranh bê tông TP-CX2

290 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CX2
  Kích thước: 
L-1100mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong