Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX65

251 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX65
  Kích thước: 
Phi 500
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong