Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX63

297 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX63
  Kích thước: 
Phi 300
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong