Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX26

525 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX26
  Kích thước: 
phi 300
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong