Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX21-B

291 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX21-B
  Kích thước: 
phi 350
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong