Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX31-A

831 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX31-A
  Kích thước: 
phi 400
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong