Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX20

337 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX20
  Kích thước: 
phi 450
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong