Đầu đế cột vuông bê tông TP-DCX54

297 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX54
  Kích thước: 
Phi 400
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong