Bông trần thạch cao TP-BT271

286 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT271
  Kích thước: 
D-840mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong