Bông trần thạch cao TP-BT287

347 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT287
  Kích thước: 
D-760mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong