Bông trần thạch cao TP-BT190

332 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT190
  Kích thước: 
D-2600mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong