Bông trần thạch cao TP-BT199

324 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT199
  Kích thước: 
1310x1000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong