BÔNG TRẦN THẠCH CAO TP-TC14

314 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-TC14
  Kích thước: 
D950mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG