Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM28

244 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM28
  Kích thước: 
L2160mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong