Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CT35

416 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT35
  Kích thước: 
L2050mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong