Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CT33

400 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT33
  Kích thước: 
L2080mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong