PHÀO CHỈ THẠCH CAO TP-CM17

198 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
PHÀO CHỈ THẠCH CAO TP-CM17
  Kích thước: 
2000mm x 90mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG