Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM35

292 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM35
  Kích thước: 
L1970mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong