Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CT32

365 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT32
  Kích thước: 
L1800mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong