Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM33

407 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM33
  Kích thước: 
L2030mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong