Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CT41

454 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT41
  Kích thước: 
L1950mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong