Phào chỉ hoa văn thạch cao TP-CM27

301 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM27
  Kích thước: 
L1950mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong