Cục kê bê tông TP-CKX10

267 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX10
  Kích thước: 
20,25mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong