Cục kê bê tông TP-CKX06

261 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX06
  Kích thước: 
20,25,38mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong