Cục kê bê tông TP-CKX05

313 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX05
  Kích thước: 
15,20mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong