Cục kê bê tông TP-CKX12

254 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CKX12
  Kích thước: 
45,50,60mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong