Bông vòm lõm thạch cao TP-V258

289 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V258
  Kích thước: 
D-1600mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong