Bông vòm lõm thạch cao TP-V254

274 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V254
  Kích thước: 
D-2400mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong