Bông vòm lõm thạch cao TP-V257

353 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-V257
  Kích thước: 
D-2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong